putlockerworld.com

Inga Anush Arshakyan’s “Aprelu April” for OGAE Song Contest 2015

By

^864A78EF30F473F706274AAFAA7B8A17C752505D77C1F6BE60^pimgpsh_fullsize_distrThis is the third time that OGAE Armenia participates in OGAE Song Contest, most popular annual fan-event among Eurovision fans of OGAE International Network. This year OGAE Armenia made an internal selection and decides that Inga and Anush’s song “Aprelu April” (April for Living) will represent OGAE Armenia in OSC 2015 which will be hosted by OGAE France who won last year with the song Dernière Danse by Indila.
“Aprelu April” is a very touchable ballad song, which tells a story of Armenians, who faced terrible times and were very close to disappearance. Despite of that they continued to believe and pray to God they continued to live and flourish by getting a new hope and new chance to rise and grow.
As you rememeber the sisters represented Armenia in the Eurovision Song Contest 2009 with the song “Nor Par”, eventually finishing in 10th place in the final. Also one of the sisters – Inga represented Armenia again in the Eurovision Song Contest 2015 as a member of the group Genealogy with the song “Face The Shadow”.

Lyrics by Avet Barseghyan
Music by Mané Hakobyan
Arranged by Martin Mirzoyan

(English Translation)

A fresh wound, just one century old one
Songs are still alive from my homesickness
Home, dreaming of you sleepless
Home calls me back in my dreams.

Let the beg and cry heard from my homeland
Be the brutal hangman for your guilty soul
Death, you’ve defeated me for a while
But my destiny has been to be alive.

refrain
My heart was broken by a sword, but I survived due to love
No garden is remained, but new plants have been grown
No monastery can be found, but I still pray for you
My Lord, deliver me and my nation from evil.
Forever.

The ancient breath of my land is in my blood,
I will still carry the blossomed old cross
We live and we will flourish,
As the life order for Armenians is to be alive.

refrain
My heart was broken by a sword, but I survived due to love
No garden is remained, but new plants have been grown
No monastery can be found, but I still pray for you
My Lord, deliver me and my nation from evil
Forever.
My soul won’t die, since my belief guides me
My holly prayer
From my native land I will be born again
A drop of Armenian spring
April for living.

refrain
My heart was broken by a sword, but I survived due to love
No garden is remained, but new plants have been grown
No monastery can be found, but I still pray for you
My Lord, deliver me and my nation from evil
Forever, forever, forever, forever, forever…

(Armenian Lyrics)

Ապրելու ապրիլ

Չեն սպիանում անցած դարի վերքերս,
Չեն դադարում դեռ կարոտիս երգերը,
Տուն, երազում եմ քեզ արթուն,
Տունս երազում ասում է` ետ արի…

Հայ իմ հողից լսվող աղերսն ու ճիչը,
Թող մեղավոր հոգու դառնա դահիճը,
Մահ, դու հաղթել ես ինձ մի պահ,
Բայց ճակատագիրն է իմ եղել ապրել:

Կրկ.
Սիրտս կոտրեցին սրով,
Մեկ է ապրեցինք սիրով,
Այգուս բերքը այրեցին,
Նորը տնկեցի:
Վանքս քանդեցին, բայց ես
Մեկ է աղոթում եմ քեզ,
Տեր, պահապան կանգնիր
Ինձ ու իմ ազգին հավետ:

Կա, իմ արյան մեջ կա հողի հին կանչը,
Դեռ տանելու եմ վեր ծաղկած իմ խաչը,
Կանք ու պիտի դեռ շատանանք,
Կյանքն է հայերին հրամայել ապրել:

Կրկ.
Սիրտս կոտրեցին սրով,
Մեկ է ապրեցինք սիրով,
Այգուս բերքը այրեցին,
Նորը տնկեցի:
Վանքս քանդեցին, բայց ես
Մեկ է աղոթում եմ քեզ,
Տեր, պահապան կանգնիր
Ինձ ու իմ ազգին հավետ:

Չեմ սպանի հոգիս,
Քանի կա կողքիս հավատ,
Սուրբ իմ աղոթք,
Հարազատ հողից ծիլ ու ծառ կտան նորից
Հայ գարնան կաթիլ:
Ապրելու ապրիլ:

Tags: , , , , , , ,
  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
National, News, OGAE|04.07.2015 9:32 am